Luty 2020r.

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla uczestników – uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze:

Rodzaj wsparcia Nr grupy Imię i nazwisko prowadzącego Data realizacji wsparcia Godziny w których wsparcie jest realizowane (od … do….) Liczba godzin zajęć danego dnia Dokładny adres realizacji wsparcia
Codziennie pewniejsi siebie PS1 Sylwia Fryzowicz Jacek Engler 24.02.2020 10.35 – 12.50 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Codziennie pewniejsi siebie PS2 Joanna Mendziuk Marcin Makaś 26.02.2020
12.40 – 14.55 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Codziennie pewniejsi siebie PS3 Andżelika Chronowska Jacek Engler 28.02.2020
9.50 – 12.05 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Codziennie pewniejsi siebie PS5 Brygida Budaj Małgorzata Kozłowska 24.02.2020 11.35 – 13.50 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Codziennie pewniejsi siebie PS6 Andżelika Chronowska Agnieszka Dyrcz 26.02.2020 13.25 – 15.40 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M1 Marcin Makaś 4.02.2020 25.02.2020
8.55 – 9.40 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M2 Małgorzata Kozłowska 4.02.2020 25.02.2020 11.45 – 12.30 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M3 Magdalena Madej 28.02.2020
13.35 – 14.20 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M4 Magdalena Madej 6.02.2020 27.02.2020
14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M5 Anna Maksymowicz 25.02.2020
14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M6 Anna Maksymowicz 25.02.2020
12.40 – 13.25 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M7 Magdalena Rams 27.02.2020
12.40 – 13.25 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M8 Magdalena Rams 27.02.2020
11.45 – 12.30 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M9 Bernardyna Figlarska 28.02.2020
8.55 – 9.40 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M10 Bernardyna Figlarska 28.02.2020
9.50 – 10.35 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M11 Marcin Makaś 4.02.2020 25.02.2020
9.50 – 10.35 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M12 Marcin Makaś 4.02.2020 25.02.2020
10.50 – 11.35 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M13 Katarzyna Adamczyk 27.02.2020
14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M14 Andżelika Chronowska
4.02.2020 25.02.2020
14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M15 Andżelika Chronowska
3.02.2020 24.02.2020
14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M16 Andżelika Chronowska
28.02.2020
12.40 – 13.25 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M17 Joanna Mendziuk
3.02.2020 24.02.2020
13.35 – 14.20 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M18 Joanna Mendziuk
28.02.2020
13.35 – 14.20 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Mówić z MÓWikiem M19 Agnieszka Dyrcz 6.02.2020 27.02.2020
13.35 – 14.20 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Ruch Rozwijający WS1 Kornel Duda 4.02.2020 25.02.2020 8.55 – 9.40 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Ruch Rozwijający WS2 Marcin Makaś 4.02.2020 25.02.2020
8.00 – 8.45 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Ruch Rozwijający WS3 Andżelika Chronowska
28.02.2020
8.00 – 8.45 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Ruch Rozwijający WS4 Małgorzata Kozłowska 28.02.2020
11.45 – 12.30 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Ruch Rozwijający WS5 Anna Maksymowicz 6.02.2020 27.02.2020
11.45 – 12.30 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Ruch Rozwijający WS6 Agnieszka Dyrcz 6.02.2020 27.02.2020 12.40 – 13.25 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra

Styczeń 2020r.

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla uczestników – uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze:

Rodzaj wsparcia Nr grupy Imię i nazwisko prowadzącego Data realizacji wsparcia Godziny w których wsparcie jest realizowane (od … do….) Liczba godzin zajęć danego dnia Dokładny adres realizacji wsparcia
Zajęcia: Codziennie pewniejsi siebie PS1 Sylwia Fryzowicz Jacek Engler 13.01.2020 27.01.2020 10.35 – 12.50 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Codziennie pewniejsi siebie PS2 Joanna Mendziuk Marcin Makaś 15.01.2020 29.01.2020
12.40 – 14.55 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Codziennie pewniejsi siebie PS3 Andżelika Chronowska Jacek Engler 10.01.2020 24.01.2020
9.50 – 12.05 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Codziennie pewniejsi siebie PS4 Brygida Budaj Wioletta Gogolewska 17.01.2020 31.01.2020
11.45 – 14.00 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Codziennie pewniejsi siebie PS5 Brygida Budaj Małgorzata Kozłowska 20.01.2020
11.35 – 13.50 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Codziennie pewniejsi siebie PS6 Andżelika Chronowska Agnieszka Dyrcz 8.01.2020 22.01.2020
13.25 – 15.40 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M1 Marcin Makaś 7.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 8.55 – 9.40 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M2 Małgorzata Kozłowska 7.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 11.45 – 12.30 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M3 Magdalena Madej 10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 13.35 – 14.20 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M4 Magdalena Madej 9.01.2020 16.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M5 Anna Maksymowicz 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M6 Anna Maksymowicz 7.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 12.40 – 13.25 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M7 Magdalena Rams 9.01.2020 16.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 12.40 – 13.25 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M8 Magdalena Rams 9.01.2020 16.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 11.45 – 12.30 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M9 Bernardyna Figlarska 10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 8.55 – 9.40 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M10 Bernardyna Figlarska 10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 9.50 – 10.35 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M11 Marcin Makaś 7.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 9.50 – 10.35 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M12 Marcin Makaś 7.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 10.50 – 11.35 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M13 Katarzyna Adamczyk 9.01.2020 16.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M14 Andżelika Chronowska
7.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M15 Andżelika Chronowska
13.01.2020 20.01.2020 27.01.2020 14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M16 Andżelika Chronowska
10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 12.40 – 13.25 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M17 Joanna Mendziuk
13.01.2020 20.01.2020 27.01.2020 13.35 – 14.20 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M18 Joanna Mendziuk
10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 13.35 – 14.20 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Mówić z MÓWikiem M19 Agnieszka Dyrcz 9.01.2020 16.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 13.35 – 14.20 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Ruch Rozwijający WS1 Kornel Duda 7.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 8.55 – 9.40 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Ruch Rozwijający WS2 Marcin Makaś 7.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020 8.00 – 8.45 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Ruch Rozwijający WS3 Andżelika Chronowska
10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 8.00 – 8.45 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Ruch Rozwijający WS4 Małgorzata Kozłowska 10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 11.45 – 12.30 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Ruch Rozwijający WS5 Anna Maksymowicz 9.01.2020 16.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 11.45 – 12.30 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra
Zajęcia: Ruch Rozwijający WS6 Agnieszka Dyrcz 9.01.2020 16.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 12.40 – 13.25
Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra